Karizmatikus. Gyakran használjuk ezt a kifejezést a nagy hatású, motiváló, ispiráló előadókra, de előszeretettel nevezzük így azokat az embereket is, akik egyszerűen csak lenyűgöznek minket. De honnan jön ez a szó?

Az Idegen Szavak Szótárában az alábbi magyarázatot találjuk a karizmatikus kifejezés mellett: természetfeletti adományon alapuló, meghatározó személyiségű.

A karizma szó egyébként a görög eredetű kharidzesztai, kedvesnek lenni, ajándékozni szóból jön. A kifejezés a vallásból érkezett a köznyelvbe. A Magyar Katolikus Lexikon így ír róla: eredetileg tág értelemben bármely kegyelmi ajándék, személy sajátos erénye, képessége, hivatása; szoros értelemben a Szentlélek olyan ajándéka, mely az Egyház (felebarát v. a közösség) javára végzett szolgálatban mutatkozik meg; a hétköznapi szóhasználatban a személynek az a nagy belső, lelki ereje és hatása, mellyel képes másokat irányítani, befolyásolni, függetlenül attól, hogy e befolyásolás jó vagy rossz irányban történik-e. A karizmatikus jelző vonatkozhat az ajándékra és közvetítőjére, a személyre.

Bizonyos értelmezések szerint a karizmatikus ember prófétikus képesség birtokában van, égi üzeneteket közvetít embertársai számára, például képes a környezetében harmóniát teremteni, gyógyítani, érzékeli a jövőt, fogékony a misztikumra. Ha mai, modern értelemben vett jelentését tekintjük, a misztikus túlzásoktól eltekintve, nem állunk messze ettől a megközelítéstől. Egy karizmatikus ember képes inspirálni környezetét, jól esik a társaságában lenne, egy karizmatikus előadó pedig olyan gondolatokat ad át, melyek pozitív irányban transzformálják hallgatóságukat.

Számodra mit jelent a karizma?